قطعات یدکی

  • قطعات یدکی

    قطعات یدکی

    ● یدکی Panlong کاملاً با هر محصول OEM سازگار است، نه تنها از نظر ابعادی درست است (از قابلیت تعویض مطلوب اطمینان حاصل می کند) بلکه از نظر مادی نیز دقیق است (عمر خدمات کافی را ارائه می دهد).